Abdest Sırasında Okunan Dualar Nelerdir?

Abdest Sırasında Okunan Dualar Nelerdir?

Abdest alırken okunması gereken bazı dualar bulunmaktadır. Bu duaların okunması zorunlu olmamakla beraber anlamları itibari ile alınan abdestin daha değerli kılınması amacı ile okunması tavsiye edilmektedir. Peki, abdest sırasında okunan Abdest Duaları nelerdir?

Abdest Alırken Ellerimizi Yıkadığımızda Okumamız Gereken Dua

Suyu temizleyici, İslâm’ı da nur kılan Allah’a hamdolsun anlamına gelen “Elhamdulillâhillezî ce’alel-mâe tahûren ve ce’alel-İslâme nûra.” duası eller yıkanırken okunur.

Abdest Alırken Ağıza Su Verdiğimizde Okumamız Gereken Dua

Ey Rabb’im, bana Peygamberinin (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) havzından bir kâse içir, ondan sonra hiç susamayayım anlamına gelen “Allâhümme! Esgınî min havzı nebiyyike ke’sen lâ ezme’u ba’dehû ebedâ.” duası ağıza su verirken okunur.

Abdest Alırken Buruna Su Verdiğimizde Okumamız Gereken Dua

Allah’ım! Bana Cennetin kokusunu nasip et ve Cennet nimetleriyle rızıklandır. Cehennem kokusunu bana nasip etme anlamına gelen “Allâhümme Erihnî raihatel Cenneti verzugnî min neîmihâ vela türıhnî raihaten naar.” duası buruna su çekilirken okunur.

Abdest Alırken Yüzümüzü Yıkadığımızda Okumamız Gereken Dua<

Ey Rabb’im! Nice yüzlerin beyaz, nice yüzlerin kara olacağı günde yüzümü nurunla beyaz kıl, nurlandır anlamına gelen “Allâhümme! Beyyıd vechîy binûrike yevme tebyeddu vücûhun ve tesveddu vücûh.” duası buruna su çekilirken okunur.

Abdest Alırken Sağ Kolumuzu Yıkadığımızda Okumamız Gereken Dua

Ey Rabb’im! Kitabımı sağ elime ver ve hesabımı kolay gör anlamına gelen “Allâhümme! A’tınîy kitâbîy bi-yemînî ve hâsibnîy hısâben yesîra.” duası sağ kol yıkanırken okunur.

Abdest Alırken Sol Kolumuzu Yıkadığımızda Okumamız Gereken Dua

Ey Rabb’im! Kitabımı sol elime verme, arkamdan da verme ve hesabımı zorlaştırma anlamına gelen “Allâhümme! Lâ tu’tınî kitâbî bi şimâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tuhâsibnî hısâben şedîdâ.” duası sol kol yıkanırken okunur.

Abdest Alırken Başımızı Mesh Ettiğimizde Okumamız Gereken Dua

Allah’ım! Beni rahmetinle sar, üzerime bereketinden indir anlamına gelen “Allâhümme! Ğaşşinî bi rahmetike ve enzil ’aleyye min berakâtike.” duası başımızı mesh ederken okunur.

Abdest Alırken Kulağımızı Mesh Ettiğimizde Okumamız Gereken Dua

Ey Rabb’im! Beni sözü dinleyip de ona en güzel şekilde tabi olanlardan kıl anlamına gelen “Allâhümmec’alnî minel-lezîne yestemi’ûnel – kavle fe yettebi’ûne ahsenehû.” duası kulağımızı mesh ederken okunur.

Abdest Alırken Boynumuzu Mesh Ettiğimizde Okumamız Gereken Dua

Ey Rabb’im! Benim boynumu ateş esaretinden, cehennem zincirleri ve bukalarından muhafaza et anlamına gelen “Allâhümme a’tık rakabetî minen-nâr. Vahfazni minesselasili vel ağlâl” duası boynumuzu mest ederken okunur.

Abdest Alırken Sağ Ayağımızı Yıkadığımızda Okumamız Gereken Dua

Ey Rabb’im! Nice ayakların kaydığı günde benim ayaklarımı sırat üzerinde sabit kıl anlamına gelen “Allâhümme! Sebbit kademeyye ‘alas-sıratı yevme tezillü fîhil-akdâm.” duası sağ ayağımızı yıkarken okunur.

Abdest Alırken Sol Ayağımızı Yıkadığımızda Okumamız Gereken Dua

Ey Rabb’im! Bana razı olduğun bir çalışma ver, günahımı bağışla, makbul bir amel ve zarar etmeyen bir ticaret nasip et anlamına gelen “Allâhümme’c-alli sa’yî meşkûren ve zenbî mağfûren ve amelî makbûlen ve ticâretî len tebûre.” duası sol ayak yıkanırken okunur.

İlk Yorumu Sen Yap!

Yorum Yap

E-mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacak!


*