Abdest Nasıl Alınır?

Abdest Nasıl Alınır?

Abdest namazın şartlarından birisidir. Abdest alınmadan namaz kılınmaz. Abdest sadece fiziki temizlik değil aynı zamanda ruhi temizlik anlamına gelmektedir. Din bilginlerinin yapmış oldukları açıklamalara göre abdest alınırken her ne kadar fiziki temizlik yapılıyor ise de aynı zamanda ruhani temizliğinde gerçekleştiğini belirtiyorlar.

Bu nedenle namaz nasıl imanın şartı ise abdestte namazın şartı olması bakımından farzdır. İslamiyet Müslümanlara abdest alma kolaylığı sağlamıştır. Suyun olmadığı yerde temiz olması koşulu ile kum ile de abdest alınabiliyor. Abdestin nasıl alınacağına dair genel bilgiler yer alıyor. Madde madde abdest nasıl alınır konusu her Müslümanın rehberi niteliğindedir.

Abdestte Elleri Yıkama

Abdest alınmadan önce öncelikle niyet edilir. Niyet edilmesi ile birlikte eller bileklere kadar yıkanır. Ellerin yıkanması durumunda parmak aralarına da su değecek şekilde temizlik yapılır. Bu işlem her bir el için üçer defa yerine getirilir. Önce sol elden başlanır ve sonra sağ el ile el yıkama işlemi bitirilir.

Ağza Su Alınması

Her iki elin tam anlamı ile üçer kez yıkanması ile birlikte abdestteki bir diğer aşama olan ağza su verme işlemi yapılır. Sağ ele üç defa su alınarak su ağıza verilir. Ağız alınan her su ile çalkalanarak dökülür.

Buruna Su Çekilmesi

Ağza su alındıktan sonra sol el avucuna su doldurularak buruna üç kere çekilir. Su burana çekildikten sonra sol el ile burun sümkürülür.

Yüz Yıkama

Buruna su çekilmesi işleminden sonra her iki el birleştirilerek avuç içerisinde doldurulan su ile saç bitiminden çene altına kadar yüz kısmı tamamen yıkanır. Bu işlem de üç defa yapılarak yüz yıkama işlemi bitirilir.

Sağ ve Sol Kolu Yıkama

Yüz yıkama işlemi bittikten sonra sıra kolların yıkanmasına geliyor. Öncelikle sağ kol dirsekte dahil olmak üzere üç defa yıkanır. Sağ kolun bu şekilde yıkanmasından sonra sıra sol kola gelir ve sol kolda sağ kolda olduğu gibi dirsek hizasına kadar üç defa yıkanarak kolların yıkanması işlemi bitirilir.

Başın Mesh Edilmesi

Sağ ve sol kolların üçer defa yıkanmasından sonraki işlem başın mesh edilmesi işlemidir. Sağ ele alınan su ile başın dörtte biri mesh edilir. Yani sağ el ıslatılarak baş kısmının dörtte biri sıvazlamak sureti ile ıslatılır.

Kulakların Mesh Edilmesi

Baş kısmının dörtte birlik kısmı mesh edilerek sıra kulakların mesh edilmesi işlemine geliyor. Öncelikle her iki el ıslatılır ve serçe parmaklar ile kulakların iç kısmı mesh edilir. Kulakların arka kısımları ile baş parmaklar ile mesh edilir.

Boynun Mesh Edilmesi

Kulakların mesh edilmesinden sonra sıra boyun kısmının mesh edilmesine geliyor. Boynun mesh edilmesi için serçe ve baş parmaklar kullanılmadan orta, işaret ve yüzük parmakların dış kısmı ile boyun mesh edilir.

Ayakların Yıkanması

Boyun kısmının mesh edilmesinden sonra abdestin son aşaması olan ayakların yıkanması kısmına geçilir. Önce sağ ve daha sonra sol ayak olmak üzere parmak kısımlarından başlayarak her iki ayağın sıra ile topuk kemiklerine kadar olan kısımları üçer kez yıkanır ve abdest sonlandırılır. Abdestin hem farzları hem de sünnetleri söz konusudur. Abdestte farz olan kısımların belirtilen abdest usullerine uygun olarak yıkama işlemlerini yapmaktır.

Abdestte sünnet ise peygamberimizin abdest alırken kendine has yapmış olduğu abdest alma durumudur. Her namaz için abdest alınması sünnettir. Bir namaz için alınan abdest bozulmadığı takdirde diğer namaz için de geçerlidir ancak abdestin tazelenmesi sünnet olarak dikkat çekiyor.